_OUTLINE


INTERNATIONAL KARATE ORGANAIZATION KYOKUSHIN KAIKAN
NAKAMURA-DOJO
KAMISHINJO

ADRESS 14-6,hoshin5chome,higashiyodogawa-ku,Osaka,JAPAN
ACCESS <HK64>Kamishinjo St <I13> Daido-toyosato St
FACILITY Dojo designed for Karate,100square meter,Heavyback ,Urethane mat

@STAFF

SOSAI MASUTATSU OYAMA @
SOUSUI MAKOTO NAKAMURA
11th-dan
2nd and 3rd World Karate Championship Champion
MANAGER KENICHI MORI 5th-dan
INSTRUCTOR Kazuyuki Noto
Yasuhiro Sugiura
Hiroyoshi Kurasho
Takumi Hashimoto
Masahito Sunada
Nobuyuki Machide
2nd-dan
1st-dan
1st-dan
1st-dan
1st-dan
1st-dan
ADVISOR Shinichiro Kamiya
Masahito Shimazaki
@

KYOKUSHIN KARATE OSAKA KAMISHINJO WEB SITE //// BACK TO TOP

@@@

@@@

@

@@@@@@